Vastuvõetavad jäätmed:

  • Tellise- ja betoonijäätmed
  • Vana asfalt
  • Ehitus- ja lammutusjäätmete segu
  • Pinnas ja kivid

Ehitusjäätmete ladustamine ja taaskasutusse suunamine

Juhindume oma tegevuses Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeloa tingimustest ning valmistame ette tehnilist baasi, et teenindada meie kliente tasemel, mida näevad ette kehtivad seadusandlikud aktid, s.h Tallinna Jäätmehoolduseeskiri.

Müüme ehitusjäätmetest purustatud täitematerjali, mis on laialdaselt kasutatavad:

  • platside, teekehade ja haljastuse aluskihtidena
  • ajutiste ja väikese koormusega teekatetena
  • maa-alade vertikaalplaneerimisel
Materjal on keskkonnaohutu.
Meie poolt müüdavale töödeldud materjalile on väljastatud sertifikkat
failid/File/0092%20sertifikaat%20slops.pdf